O semináři

publikováno 13.9.2011

Co je to KEKS?

 KEKS je korespondenční ekologický seminář:

Ekologie je v součastnosti oblíbené slovo, které je používané i zneužívané v mnoha různých významech. V semináři KEKS proto zkoumáme ekologii ze všech možných pohledů: vztahy mezi organismy, principy fungování ekosystémů, problémy životního prostředí, možnosti řešení nebo i postoje k přírodě. Každá sada úloh se zabývá jedním tématem.

Cílem semináře KEKS je poskytnout pestrobarevný obraz všeho, co se skrývá pod pojmem ekologie. Proč pestrobarevný? Zadání se budou zabývat rozmanitými tématy a také hledání řešení vás bude vybízet k uplatnění různých pohledů a ke kritickému zhodnocení zdrojů informací. Co tedy můžete od KEKSu čekat?:

·V průběhu školního roku dostanete 6 sad úkolů, vždy zasvěcené jednomu tématu. Témata se dotýkají biologie, životního prostředí, světa kolem nás a jeho environmentálních dopadů.

·Úkoly pokrývají spektrum od jednoduchých pro obtížné, od křížovek, testů, přes práce v terénu, vlastních projektů, práci s informacemi a zamyšlení až po úkoly tvořivé a bonusové. Není nutné vyřešit všechny úkoly. Vyřešením úkolů můžete získat v jedné sadě 100 bodů + další za vyřešení bonusového úkolu.

·U každého úkolu je uvedeno jeho číslo, kolik bodů za něj maximálně můžete získat, název úkolu a také jméno organizátora zodpovědného za úkol. S ním můžete přes stránky konzultovat záležitosti týkající se úkolu, a on tento úkol také bude opravovat..

·Vítězem se stane tým s nejvyšším počtem bodů. Odměnou pro aktivní řešitele je týdenní zářijově zážitkově-vzdělávací soustředění.

Proč řešit KEKS? 

  • ·        je to PŘÍLEŽITOST – spolupracovat, přemýšlet, dovídat se

    ·        je to VÝZVA – kriticky myslet, řešit problémy, plánovat

    ·        je to ZÁBAVA – tvořit, jet na soustředění, K-SCUK, účastnit se exkurzí

    ·        je to VZDĚLÁVÁNÍ – vidět souvislosti, prohlubovat vědomostí, připravit se na VŠ

 

Odměnou za námahu? Soustředění!

Obsahem soustředění je jak odborný program, kdy se opět dozvíte něco nového, tak doprovodný zážitkový program. Odborný program se skládá ze zajímavých přednášek (nad rámec běžné výuky na školách), terénních exkurzí či diskuzí s odborníky. Podobně jako u celého semináře, cílem přednášek je seznamovat s různými přístupy a pohledy na ekologii a ekologické problémy.

Doprovodný program spočívá v tématicky laděných hrách, aktivitách a diskuzích. Mezi organizátory semináře jsou zkušení vedoucí z Hnutí Brontosaurus a skupiny Instruktoři Brno, takže se můžete těšit na nabitý program.

Důležitou rolí soustředění je též setkání. Setkání s podobně postiženými účastníky, a také setkání s organizátory, kteří vám mohou mimo jiné poskytnout zajímavé pohledy ze zákulisí vysoké školy, studia biologie, ekologie či environmentalistiky.

 

 

Jak se můžete zúčastnit?

Komunikace probíhá prostřednictvím těchto stránek. Jde o informační systém pro korespondenční semináře, ve kterém se průběžně objevuje vše, co se seminářů týká: zadání, aktuality, výsledky, komentáře k řešením. Do systému se musíte zaregistrovat, po zaregistrování můžete odevzdávat svoje řešení a později zde také najdete individuální komentáře k vašim úlohám. Ovládání systému je jednoduché a nemusíte se jej obávat. 

U každé sady je uvedeno datum odevzdání, do kterého musí být úlohy nahrány do systému. Každou úlohu odevzdáváte v samostatném souboru, v textu zřetelně vyznačte jméno týmu, číslo sady a číslo úlohy. Není nezbytně nutné zaslat řešení všech úloh (sad). Posílejte klidně i částečná řešení, i ta mohou být bodově ohodnocena.

Organizátoři

 

Těšíme se na vaše řešení a na setkání s vámi na soustředění nebo jiných aktivitách.