Jak psát řešení

publikováno 13.9.2011

Následující rady se ti mohou hodit při řešení některých úkolů, ale taky v životě (nejen na střední a na výšce).

JAK PRACOVAT S INFORMACEMI

najdu zdroje (knihy, učebnice, internet, odborníka…)

 1. vytřídím je - důvěryhodné (učebnice, vědecké články, encyklopedie, odborné časopisy, odborník) - nedůvěryhodné (Blesk, wikipedie, některé popularizační publikace, mnoho toho, co se dá vygooglit)
 2. pojmenují hlavní myšlenku
 3. udělám si osnovu
 4. vytvořím dílo
 5. shrnu to
 6. uvedu použité zdroje

Rozlišuj, co je tvůj názor!

Stručně – nejde o to, kolik máš popsaných stran, ale o správnost a výstižnost!

PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍKLADŮ

Ptej se:

 • je k věci?
 • jaký princip/myšlenku přibližuji?
 • nezatajil jsi nějaký důležitý kontext?
 • nezobecňuji za každou cenu?
 • je důkazem nebo jen ilustrací?

PÍŠU ESEJ

Esej by měla mít přibližně následující strukturu:

 1. stručný úvod do problematiky
 2. nastínění různých postojů, názorů, možností
 3. váš názor; otevřené otázky do budoucnosti
 4. shrnutí
 5. závěr

Hodnotí se nejen hloubka a šíře přehledu o daném tématu, ale také provedení, styl, elegance a přesvědčivost. Většina témat se dá pojmout mnoha způsoby. Je na vás, na co přesně se zaměříte, pokud zadání nedává konkrétní směr.